»» با در تمام دنیا با ارزانترین قیمت که امکان دارد, زنگ بزنید.

»» هماهنگ کردن شماره تلفن های شما با  . بدون نیاز به واردکردن Pincode.

»» ما با تکنولوژی برتر, کیفیت بهتر و کنترل آنلین ضامن هر دقیقه مکالمات شما هستیم.

برای مشاهده پیش شماره تلفن – روی همین جمله کلیک کنید! (Local Access Number)

برای مشاهده قیمت ها روی همین جمله کلیک کنید!

 

تذکر:

قیمت مکالمات در هر آغاز دقیقه (در ثانیه اول) بطور دقیقه کامل حساب میشود (60/60).

بطور مثال: اگر مکالمه شما 5 ثانیه طول بکشد, یک دقیقه حساب میگردد.

 

Copyright © Bakhshiphone Corporation at 2010 all right reserved

در باره ما

داونلود

راهنما

قیمت ها

خريد اعتبار

صفحه نخست