لطفاً مبلغ تان را در حساب بانکی ما (به پایین مراجعه شود) و به واحد پول یورو حواله کنید.

نام کاربری (Username) تان را به عنوان مقصد حواله بنویسید!

 

مشخصات شماره حساب بانکی ما:

 

اگر از آلمان حواله ميکنيد

Mohammad Bakhshi

مالک حساب بانکی:

Deutsche Bank

نام بانک:

5169891

شماره حساب: (Konto Nr)

70070024

کد بانک: (BLZ)

اگر خارج از آلمان حواله میکنید

DE24700700240516989100

کد IBAN

DEUTDEDBMUC

کد BIC / (SWIFT)

در جدول (مقصد) نام کاربري تان را را حتماً داخیل کنید!

 

Copyright © Bakhshiphone Corporation at 2010 all right reserved

در باره ما

داونلود

راهنما

قیمت ها

خريد اعتبار

صفحه نخست