مشخصات ناشر

طبق قانون خدمات انترنتی ما موظف هستیم که مشخصات ناشر این وبسایت را به نشر برسانیم. مسئولیت طراحی, مدیریت و بهنگام در آوردن این وبسایت www.bakhshi.de را شرکت که در پائین نامبرده شده است به عهده دارد:

BAKHSHI STUDIO

Inh. Mohammad Bakhshi

Germany:

Nibelungen Str. 3

D- 80639 München

 

Tel.: 0049 (0)89 12027161

Fax: 0049 (0)89 12027162

E-Mail: info@bakhshi.de

Web: www.bakhshi.de

شرکت بخشی

مالک: عبدالفتاح بخشی

افغانستان:

استویوی بخشی

پل سوخته, ایستگاه سر کاریز,

بلاک 176, ناحیه 3 کابل

تلفن:         0093795976319

ایمل:      info@bakhshi.de

انترنت:    www.bakhshi.de

حق چاپ برای ناشر:

حق چاپ تمام مطالب نشر شده در در وبسایت شرکت بخشی یا www.bakhshi.de و ترجمه های آن (از فارسی به آلمانی و برعکس) محفوظ میباشد. برای نشر و کپی مطالب, آرم, عکس ها و ویدیو های این وبسایت در وبسایت ها و نشر کاغذی آن فقط با اجازه کتبی شرکت بخشی مجاز میباشد.

   

 

 

ارتـباط با ما

در باره ما

مشخصات ناشر