خدمات رتوش عکس

شما علاقه دارید عکاسی کنید؟

پشت صحنه و رنگ آن مناسب نميباشد, مسئله نیست.

ما عکس های را که خود تان عکاسی نمودید نیز با فن و تخصص بالا رتوش یا دست کاری میکنیم و در صورت که پشت صحنه, رنگ و غیره آن برای شما مناسب نباشد.

اسکن عکس های قدیمی شما با وضوح و کیفیت بالا

تبدیل عکس سیاه و سفید به عکس رنگی

تبدیل عکس های کوچک به بزرگ یا کلان (بدون از دست دادن کیفیت)

رتوش یا کار روی هر عکس از           2,50 € به بالا

اسکن هر عکس بدون رتوش           1,00 €

2,50 €

نوشتن عکس و اطلاعات های شما در CD

4,00 €

نوشتن عکس و اطلاعات های شما در DVD

در غیر آن اگر شما کدام سئوال در باره سفارش های تان دارید, میتوانید در قسمت ارتباط با ما در میان بگذارید. و ما شما را در این مورد مفصل راهنمائی مینمائیم.