قیمت های ما

بخاطر که هر عکس و کار روی آن از لحاظ وقت متنوع و متفاوت ميباشد و هر مشتری انتظار خاص خودش را دارد, قیمت های ما قابل تغیر و منصفانه میباشد.

در غیر آن اگر شما کدام سئوال در باره سفارش های تان دارید, میتوانید در قسمت ارتباط با ما در میان بگذارید. و ما شما را در این مورد مفصل راهنمائی مینمائیم.

در صورت که شما یک نگاه کلی از قیمت های ما داشته باشید, ما برای شما چند مورد قیمت ها را که ما با آنها همیشه سر و کار داریم را برای شما در پیوند های قسمت راست جمع بندی نمودیم.