عکاسی از اطفال شما

قیمت:   شروع از 50,00 $

پاکت را که برای اطفال شما در نظر گرفتیم از امکانات زیر برخوردار است.

·        ما 50 قطعه عکس با نور های مختلف و زاویه متنوع از اطفال تان عکاسی میکنیم.

·        ما تمام این عکس ها را در روی یک ظبط نموده در اختیار تان قرار خواهیم داد.

·        10 قطعه از عکس های را که شما انتخاب کردید برای شما بصورت دیجیتال و کیفیت بالا رتوش و چاپ مینمائیم.

این پاکت یا قیمت مطابق شرایط شما تغیر داده خواهد شد, البته در یک گفتگوی قبل از عکاسی کردن.

برای رتوش نمودن عکس های بیش از عدد ذکر شده جداگانه حساب خواهد شد.