لحظه ای که برای همیشه باقی میماند

ما عکس های یادگاری متنوع, زیبا و به یاد ماندنی برای شما عکاسی میکنیم.

بی تفاوت است که شما بصورت تنها (تکی) با همسر و یا با همه خانواده شما.

بیائید لحظه ای زیبا زندگی تان را با یک عکس یادگاری علامت بزنید و در

استودیوی ما عکس مناسبی را برای خویش و خانواده تان ترسیم کنید.

قیمت:   شروع از 32,00 $

·        2 نفر 40,00 $ و 3 تا 5 نفر 50,00 $

·        ما تمام این عکس ها را در روی یک ظبط نموده در اختیار تان قرار خواهیم داد.

·        5 قطعه از عکس های را که شما انتخاب کردید برای شما بصورت دیجیتال و کیفیت بالا رتوش مینمائیم.

این پاکت یا قیمت مطابق شرایط شما تغیر داده خواهد شد, البته در یک گفتگوی قبل از عکاسی کردن.

برای رتوش نمودن عکس های بیش از عدد ذکر شده جداگانه حساب خواهد شد.