عکاسی با لباس عروسی در استویو

قیمت: شروع از 70,00 $ برای 1 ساعت عکاسی کردن

·        از ساعت .2 دوّم به بعد 30,00 $ در ساعت

·        عکاسی بصورت یادگاری, تکی, دستجمعی و خانوادگی در استویو با نور های متنوع.

·        ما تمام این عکس ها را در روی یک ظبط نموده در اختیار تان قرار خواهیم داد.

·        20 قطعه از عکس های را که شما انتخاب کردید برای شما بصورت دیجیتال و کیفیت بالا رتوش مینمائیم.

این پاکت یا قیمت مطابق شرایط محفل شما تغیر داده خواهد شد, البته در یک گفتگوی قبل از برگزاری مراسم.

برای رتوش نمودن عکس های بیش از عدد ذکر شده جداگانه حساب خواهد شد.