عکاسی با لباس عروسی در شهر و پارک

قیمت: شروع از 120,00 $ برای 2 ساعت عکاسی کردن

·        از ساعت .3 سوّم به بعد 40,00 $ در ساعت

·        عکاسی بصورت یادگاری, تکی, دستجمعی و خانوادگی در پارک و شهر یا در منطقه مورد علاقه تان.

·        ما تمام این عکس ها را در روی یک ظبط نموده در اختیار تان قرار خواهیم داد.

·        40 قطعه از عکس های را که شما انتخاب کردید برای شما بصورت دیجیتال و کیفیت بالا رتوش مینمائیم.

این پاکت یا قیمت مطابق شرایط محفل شما تغیر داده خواهد شد, البته در یک گفتگوی قبل از برگزاری مراسم.

برای رتوش نمودن عکس های بیش از عدد ذکر شده جداگانه حساب خواهد شد.