یکبار یک ستاره و یکبار مالک یک عکس مدل باشید.... مشکلی نیست!

شما خود را در یک آرایشگاه برای عکسستاره ای آماده کنید. ما با عالیترین نورپردازی

و کار طولانی در کار رتوش عکس ضامن قشنگ ترین  عکس های مدل شما هستیم!

قیمت:   شروع از 80,00 $ برای یک ساعت

 

·        از ساعت .2 دوّم به بعد 40,00 $ در ساعت.

·        عالیترین نورپردازی با پشت صحنه های زیبا و تخیلی.

·        ما 80 قطعه عکس با نور های مختلف و زاویه های متنوع شما را عکاسی میکنیم.

·        ما تمام این عکس ها را در روی یک   ظبط نموده در اختیار تان قرار خواهیم داد.

·        40 قطعه از عکس های را که شما انتخاب کردید برای شما بصورت دیجیتال و کیفیت بالا رتوش و چاپ مینمائیم.

این پاکت یا قیمت مطابق شرایط شما تغیر داده خواهد شد, البته در یک گفتگوی قبل از عکاسی کردن.